Bilete av geolog Siri Gloppen, redigert på et bilete av rullesteinane utfor Hå gamle prestegard

Steinbra omvising med geolog Siri Gloppen

søndag 16. juni 2024 kl. 13.00
Merknad: På Obrestad Fyr, under arrangementet "Solfest"

Eit nærblikk på rullesteinane på Hå

 Velkomen til omvising i rullesteinane ved Obrestad Fyr med geolog Siri Gloppen. 

Under omvisinga ser me nærmare på historia til fleire av steinane som ligg i landskapet nedanfor fyret.

Siri Gloppen arbeider som prosjektingeniør Geo i privat næringsliv og er tidligare nestleiar i Stavangers lokallag for Norsk Geologisk Forening. Ho er utdanna geolog frå Universitetet i Stavanger, med erfaring frå mellom anna leiteteknologi, 3D-laserscanning, droneflyging og feltarbeid. Ho er ein gneistrande formidlar som haldt opningstalen for Gunnhild Torgersen si utstilling i januar, og me gler oss til eit nytt møte med henne på Hå.

Vanleg inngangsbillett gjeld.
Oppmøte ved flaggstanga ved Obrestad Fyr

Legg til hendinga i din kalender