Foredrag: TIL TRESNITTETS PRIS

søndag 28. januar 2018 kl. 14.15

ved professor Ola Tjørhom

Foredraget tek utgangpunkt i den store tresnittsamlinga som Ola Tjørhom har samla over mange år og som består av bilete av norske og internasjonale kunstnarar. 
Samlinga er den største samlinga av høytrykk i landet. Tjørhom donerte denne samlinga til Haugesund Billedgalleri i 2008.

Tjørhom-samlinga

Ola Tjørhom er cand.theol. fra Menighetsfakultetet og dr.theol. fra Universitetet i Oslo. Han har hatt ulike professorat i inn- og utland. Tjørhom har skrive ei rekkje artiklar og bøker om kirkeforsking og kirkelig einhetsarbeid.


Det blir vandring i utstillinga høyTRYKK kl. 13.30. Utstillinga opnar laurdag 27. januar kl. 14.00 og visar verk av 20 norske samtidskunstnarar som arbeidar med tresnitt og linotrykk.

Vanleg inngangsbillett til utstillingane gjeld. Vaksne kr 60. Barn 4 - 15 år gratis.

Bilete: Käthe Kollwitz: Hunger, 1923, tresnitt, 240 x 240 m.m. Haugesund Billedgalleri / Tjørhomsamlingen

Legg til hendinga i din kalender