Onsdagsforedrag: Spiritisme - samtale mellom levende og døde

onsdag 2. november 2016 kl. 19.00

med religionshistoriker Anne Kalvig

"Spiritisme er ulike former for kontakt med de døde «på den andre siden». Dødekontakt blir ofte fordømt som en usalig miks av løgn, bedrag, underholdning og forretningsvirksomhet. Men spiritisme er religion, som jo nettopp kjennetegnes ved kommunikasjon med åndelige vesener og universer, på tvers av tid og rom. Dagens spiritisme kan spores tilbake til 1848 med en påfølgende «spiritistisk farsott» i USA, Europa og Latin-Amerika.

Kommunikasjon som krysser grensen mellom liv og død er også forbundet med eldre tiders folketro og med alternativ behandling.

Hva inneholder spiritismen? Hva tror man på, hva mener man å erfare og hva kjennetegner budskapene fra de døde? Anne Kalvigs bok SPIRITISME - SAMTALE MED DE DØDE som kom ut på Pax forlag i 2016 gir en framstilling av spiritistisk praksis, hvordan spiritisme er organisert i Norge i dag, og av kontakt med døde som historisk fenomen. Den viser også hvordan sanseerfaringer utfordrer våre tradisjonelle religionsbegreper.

Spiritisme har inntil nylig vært stemoderlig behandlet innen religionsfaget. Dagens spiritisme har, tross utbredelsen, ikke vært ansett som «ordentlig» religion. Anne Kalvig hevder at ny kunnskap om spiritisme kan korrigere og berike eksisterende oppfatninger om religion. I denne boka fester hun spiritismen på religionskartet en gang for alle". Pax forlag 

Anne Kalvig (f. 1972) er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun har også vært fast religionsspaltist i Stavanger Aftenblad og Klassekampen. Samtidsspiritualitet er hennes spesialfelt, og hun tok doktorgraden i 2011 på en studie av livssyn og menneskesyn blant alternative terapeuter. Kalvig har gitt ut boka Åndeleg helse (2013) samt en rekke forskningsbidrag nasjonalt og internasjonalt. Boken om spiritisma er også publisert på engelsk på forlaget Routeledge.

Pris: Kr 190 inkl. kveldsmat. Studenter og kunstnere kr 120.
Påmelding: post.hgp@ha.kommune.no eller telefon 51791660.
Gi beskjed ved påmelding om du ønsker fellestaxi fra Nærbø stasjon tur/retur for kr 50.

Legg til hendinga i din kalender