ORDENE OM DØDEN. SORGENS SPRÅK ELLER HÅPETS SPRÅK

onsdag 12. juni 2019 kl. 19.00

Onsdagsforedrag med
Erling Pettersen

Kan me sette ord på døden? Kva ord nyttar me og korleis?
Dette er nokre av spørsmåla Erling Pettersen tek opp i foredraget på Hå denne kvelden. 

Erling J. Pettersen var biskop i Stavanger bispedømme til 2017. Har har arbeida som prest i Brasil og Norge, vært direktør i Kirkerådet i ein periode på ti år og undervist i etikk og praktisk teologi.
Pettersen har skrive og redigert ei rekkje bøker , mellom ann a «Fred-før livet har tapt», «Gjennom natten» og «Gud sett nedenfra. En reise fra Brasil til Stavanger», den siste gitt ut i 2.oppl i 2018 (Hertervig Forlag).

Foredraget er i samband med utstillinga DONA EIS REQUIEM - Gje dei kvile som opnar den 8. juni.
 

Kr 200 inkl. kveldsmat. Påmelding: post.hpg@ha.kommune.no eller 51791660

Foto: Lars Idar Waage, Stavanger Aftenblad.
Bildet er frå St. Petri kyrkja i Stavanger, Erling Pettersen i samtale med Kristopher Schau.  

Støtta av Fritt Ord

 

Legg til hendinga i din kalender