ALT FOR NORGE. SORG I DET OFFENTLIGE ROM

onsdag 19. juni 2019 kl. 19.00

Onsdagsforedrag med 
Andrea Dietrichson
 

ALT FOR NORGE. SORG I DET OFFENTLIGE ROM 
       - OM BARNETEGNINGER OG KONG OLAVS DØD

I Norge har vi nå etablert rutiner for å markere dødsfall i det offentlige rom med å tenne lys og legge ned blomser. Første gangen folk samlet seg på denne måten i kollektiv sorg skal ha vært den 17. januar 1991 da Kong Olav døde. Det som også var spesielt etter kongens død var at barn ble inkludert og til dels satt i sentrum for denne offentlige sorgen.

Kulturhistoriker Andrea Dietrichson har skrevet masteroppgaven  «Alt for Norge!» ved UiO, 2013, en studie av reaksjonene etter kong Olav Vs død, med utgangspunkt i disse barnetegningene. Dette tema vil hun utdype i foredraget denne kvelden på Hå gamle prestegard.
 
Andrea Dietrichson er kulturhistoriker og arbeider ved historisk seksjon ved Oslo byarkiv.
Foredraget er i samband med utstillinga DONA EIS REQUIEM - Gje dei kvile som opnar den 8. juni. 

Kr 200. Påmelding: post. hgp@ha.kommune.no eller 51791660
Støtta av Norsk Kulturråd og Fritt Ord

Legg til hendinga i din kalender