Utstilling: INN I MIN HAGE

lørdag 7. september 2019 kl. 14.00

Stanley Stornes
INN I MIN HAGE
Maleri / teikning

33 år etter si første utstilling på  Hå gamle prestegard, opnar Stanley Stornes (1939) ei separatutstilling med nye arbeid frå dei to siste årene. Denne utstillinga er ei markering i samband med Stornes si 80-års feiring. 

«I min hage er det mange rom, et rom for ville vekster, et rom for kryp, et rom for lengsel og et rom for håp, et rom for skjønnhet og et rom for kjærlighet, et rom for kulde og et rom for varme, et rom for stillhet og et rom for musikk. Det blir som fragmenter fra et levd liv. Inntrykk blir fanget av pennen visuelt. I atelieret blir skissene gitt et forenklet formspråk på papir og lerret ut fra min faglige kunnskap».

Stornes står i atelieret i Indre Vågen på Sandnes og tek siste penselstrøk på bileta til utstillinga. Skissene er tekne i det jærske landskapet som han kjenner så godt. Mange år med atelier på Ogna pregar framleis val av motiv. Nå er det ikkje sjølve landskapet han gjenskapar på lerretet, men romet som oppstår mellom naturelementa.  Spenningsfelt mellom vage skuggar og djupe rom, rytmen mellom lys og mørke, liv og vekst blir visualisert.

Stornes er født i Stavanger. Han er utdanna ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo og ved Statens kunstakademi. Han har hatt over 65 separatutstillingar i inn- og utland og hans arbeid er kjøpt inn av fleire institusjonar, mellom anna Nasjonalgalleriet og Rogaland Kunstmuseum. Stornes har vore formann i Unge Kunstneres Samfund og i Norske Grafikeres jury, styremedlem i Bildende Kunstneres styre, Norges Kunstnerråd , Bildende Kunstnere Rogaland og interimstyret for Statens utsmykningsfond. I 1996 blei han tildelt Ulrik Hendriksens minnestipend.   

Legg til hendinga i din kalender