Utstilling: FOR aig veit existen af vorld

fredag 15. mai 2020 kl. 11.00

FOR aig veit existen af vorld

John Gerrard (IE), Yasmine Kabir (BD), Andrei Molodkin (RU), Camille Norment (US), Thiago Rocha Pitta (BR), Markus Li Stensrud (NO), Carla Zaccagnini (AR)

Internasjonal samtidskunst

I forbindelse med 40-årsmarkeringen av Kielland-ulykken viser Hå gamle prestegard to utstillinger. Råolje / Crude, et dokumentaristisk samarbeid mellom fotograf Tord Paulsen og forsker Marie Smith-Solbakken, samt en internasjonal utstilling med samtidskunst.

Der den dokumentariske utstillingen kommer tett på mennesker som er berørt av hendelsen, fokuserer FOR aig veit existen af vorld på de lange linjene og problemstillinger relevante for å forstå ulykken i en større sammenheng.

Tittelen FOR aig veit existen af vorld er hentet fra Øyvind Rimbereids diktsamling Solaris Korrigert. Boken skildrer et framtidsscenario der dikter-jeget, en operatør for et arbeidslag med roboter på Ekofisk-feltet i 2480, deler sine tanker og drømmer. Forfatteren har skapt et eget språk gjennom en syntese av stavangerdialekt, lavlandsskotsk, engelsk, nederlandsk og gammelnorsk.

Verden, slik vi kjenner den i dag, er blant annet et resultat av det forrige århundrets industrialisering basert på tilgang til fossilt brensel. Forankret i menneskenes sivilisatoriske prosjekt, i det moderne samfunn, naturkrefter og oljens ambivalente rolle, byr arbeidene til syv kunstnere på nye retninger, nye tankerekker og de skaper et rom bortenfor virkeligheten og fornuftens tyngde.

Les Anne Therese Tveita sin anmeldelse på CAS sine nettsider.

 

 

Utstillinga står til og med 6. september.


Støtta av Norsk Kulturråd, Fritt Ord og Rogaland fylkeskommune.

 

Legg til hendinga i din kalender