UTSTILLING: MINDRE ENN 0,002 mm

lørdag 5. juni 2021 kl. 14.00

5. juni – 5. september 2021

MINDRE ENN O,OO2 MM
Samtidskeramikk på kornet 
gruppeutstilling 


 

Eyvind Solli Andreassen, Heidi Bjørgan, Jens Erland, Eirik Gjedrem, Eli Glader, Cecilie Haaland, Helen Birgitte Hausland, Berenice Hernández,  Hanne Heuch, Moa Håkansson, Trine Hovden, Nils Martin, Bjørn Mortensen, Irene Nordli, Christina Peel, Tovelise Røkke-Olsen, Andrea Scholze, Lillian Tørlen

Utstillinga MINDRE ENN 0,002 MM – SAMTIDSKERAMIKK PÅ KORNET presenterer verk av 18 kunstnarar busett i Noreg som alle utforskar leira på ulikt vis.

Utstillingstittelen syner til definisjonen av leire som "finkornet jord med en kornstørrelse på mindre enn 0,002 mm". Tittelen opnar for eit vidt spenn av uttrykk og eksperimentering, men avgrensar samstundesmaterialbruken til leire.

Verka i utstillinga syner både tradisjon og nyskaping, arbeid i stor skala og fordjuping i små format. Somme let leira vera underordna konseptet. For andre er eksperimentering av materiala eit hovudpoeng, å utforska si eiga samkjensle med materialet. I var tid er vår kroppslege autentisitet ein viktig faktor, vår kontakt med natur og naturmaterialar. Vi søkjer gjerne det ikkje-perfekte, det ufullkomne. Dette som ein av deltakarane skildrar som ein "organisk estetikk".

Mange handverkstradisjonar er trua eller forsvinn i dag. Men leira som materiale har ein aldri slutta å utforske, dette mykje grunna dei taktile og formelege eigenskapane den har. Keramisk produksjon finn ein i nesten alle kulturar. Dei første spora kan ein følgje nær 20.000 år bak i tid. Framleis er det dei same grunnprinsippa som blir nytta i produksjonen.

I dag, meir enn nokon gong, tøyer kunstnarar grensene og kapasiteten til leira. Det er ei endelaus eksperimentering av form, uttrykk og funksjon. Kunstnarane sine ueinsarta uttrykk har resultert i ei utstilling med stor variasjon.

 

KRITIKK

Les kritikk av utstillinga i Stavanger Aftenblad her. 

Og kritikken i Kunsthåndverk her. 

 

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bileteUtstillinga er støtta av Norsk Kulturråd

Legg til hendinga i din kalender