Kong Håkon Håkonsson på Jæren

onsdag 9. juni 2021 kl. 18.00

Foredrag med
marinearkeolog
Endre Elvestad og 

historiker og forfatter
Mona Ringvej

Håkon Håkonssons siste seilas, og den hemmelige havna ved Hå.

Ved utløpet av Håelva, og i Selvåg - bukten ved siden av -  var det havner allerede i eldre jernalder (rundt 500 e.Kr). I 1264 anløp skipet med den avdøde kong Håkon Håkonsson etter hans siste seilas over Nordsjøen. Var anløpet tilfeldig?

Marniearkeolog Endre Elvestad tar oss med langs Strandgravfeltet og bort til utløpet av Hå-elva og forteller om den dramatiske siste reisen til kong Håkon Håkonsson.  
 

Håkon Håkonssons liv før hans ferd til Jæren og veien videre. 

Denne kvelden på Hå vil historiker Mona Ringvej fortelle om Håkon Håkonssons liv, hans siste tid og hvordan han havnet på Jæren. Videre forteller hun om ferden videre mot graven i Bergen og hva som skjedde med graven under reformasjonen. På denne måten ser Ringvej historien om hans levninger med oppankringen utenfor Jæren som et knutepunkt for historien om hans liv som strekker seg både bakover og fremover i tid. 

Mona Ringvej er historiker med doktorgrad i gresk demokrati i antikken fra Universitetet i Oslo i 2004. I 2011 kom hun ut med boken Makten og ordene. Demokrati og ytringsfrihet fra Athen til Eidsvoll, om forholdet mellom politisk teori og demokratiets utviklingshistorie. 
Den siste tiden er hun kjent fra Verdibørsen på NRK P2 der hun har presentert alle de 22 personene fra boken Landet mot Nord, 1000 år - 22 personer som kom ut i 2020. 


Håkon 4 Håkonsson var konge i 46 år, fra 1217 til 1263, og er den norske kongen som har regjert over det største landområdet. Som konge, først kronet i 1247, skulle Håkon Håkonsson legge både Færøyene, Island og Grønland under kronen. Han bygde og forsterket flere borger, kirker og kongsgårder, bl.a. Håkonshallen i Bergen, sluttet landets første handelstraktat med Lübeck, sendte sendemenn så langt som til Tunis og fikk i 1260 gjennomført en ny tronfølgerlov som bestemte at den eldste ektefødte sønn skulle være enekonge.

Håkon Håkonsson døde på Orknøyene 17. desember 1263, etter sykdom og et uavgjort felttog mot den skotske kongen, som hadde forsøkt å fravriste ham Hebridene. Sagaen forteller at på vei fra Orknøyene til Bergen kom skipet som fraktet kongens lik ut av kurs og havnet på Jæren. 

Pris kr 150.
Påmelding: post.hgp@ha.kommune.no eller 51791660.
Vi vandrer ute på gravfeltet med Endre Elvestad, og foredraget med Mona Ringvej er inne i uisolert løe. Så husk varme klær. 

Legg til hendinga i din kalender