Onsdagsforedrag: «KVINNAS ROLLE I VIKINGTIDA»

onsdag 14. februar 2018 kl. 19.00

Med forfattar Solveig Aareskjold og 
forskar ved UiO, Karoline Kjesrud

«ASTRIDENE – kvinnene kring Olav Tryggvason»
med forfattar Solveig Aareskjold

"DRONNINGENS IDEALER I FREMVEKSTEN AV MONARKIET"
med forskar ved UiO, Karoline Kjesrud

Denne kvelden vil forfattar Solveig Aareskjold lesa og fortelja frå boka om Astridene - kvinnene kring Olav Tryggvason. Ei av Astridene, mor til Olav Tryggvason, var dotter til Eirik Bjodaskalle som etter tradisjonen var storbonde på garden Obrestad i Hå. Boka kom ut på Saga Bok AS hausten 2017.  

Karoline Kjesrud er forskar ved Universitetet i Oslo. Ho kom i haust ut med boka Dronningen i Vikingtid og Middelalder. Foredraget ho held denne kvelden er henta frå denne boka.

"Nyere forskning viser at middelalderens norske dronninger spilte en viktigere rolle enn tidligere antatt. Som regel var dronningen kongenes nærmeste rådgiver. Dessuten var dronningene ofte av utenlandsk herkomst og tok med seg nye kulturelle uttrykk til landet og ble trendsettere i det norske samfunnet.
Dagens norske monarki har en lang historie. Utviklingen av det monarkiske styresettet og kongenes rolle har blitt nøye studert. Mindre oppmerksomhet har blitt rettet mot dronningens rolle. Boken viser at dronningene hadde selvstendige ansvarsområder, omga seg med et eget symbolspråk og hadde stor innflytelse på en rekke ulike samfunnsområder. Blant annet sto dronningene sentralt i utviklingen av hoffkulturen, religionen og innen kunst og litteratur". SAP

Innleiing ved Eva Watne.

Kr 200 inkl. kveldsmat. Påmelding: post.hgp @ha.kommune.no eller 51791660

Legg til hendinga i din kalender