STRANDINGER OG VRAK LANGS JÆRKYSTEN

søndag 16. september 2018 kl. 10.00

Busstur langs stranda frå Ogna til Orre

Jærkysten er ei farleg kyststripe for skipstrafikken. Mange skip har stranda her og mange hus på Jæren har byggemateriale frå forliste skip. Snorre Sturlasson advarer sjøfararar om denne kyststrekninga allereie på 1200-talet. Eit av dei største forlisa me veit om er fullriggaren «Ingermansland» som gjekk på grunn utafor sørlandet i 1842. Vraket dreiv vestover og sank utanfor Haarr. På turen får me mellom anna sjå kapteinsbåten Giggen som dreiv i land og som har fått eit eige museum på Kvassheim fyr.
Guidar på turen er Anders Haver og Jan Wiig. Dei er levande opptekne av kyststripa langs Jæren, og veit det meste som er å fortelja om dei dramatiske forlisa og redningsaksjonane som har skjedd her opp gjennom åra. Dei siste åra har fleire nye vrak kome fram på strendene. Eit av dei får me sjå på turen.

Med på turen er og Arild Skjæveland Vivås som er Maritim arkeolog ved Stavanger maritime museum. Han vil fortelja om kva som skjer med vrak og strender på grunn av ekstremværet vi har hatt dei siste åra.

"Om Kysterosjonsprosjektet ved Stavanger maritime museum.  
Ekstremværet de siste 2 vintrene har ført til en voldsom og eskalerende kysterosjon langs jærstrendene. Hele strender har blitt vasket på sjøen, århundregamle vrak har blitt vasket frem og blitt knust til pinneved, og grunnlaget for våre trekkfuglers viktigste rasteplasser er i ferd med å bli vasket bort. Skal vi tro framtidsutsiktene, er dette bare en forsmak på hva vi har i vente. Uavhengig av hvilket klimascenario som legges til grunn, vil Stavanger-regionen være det området i Norge som i høyest grad vil oppleve havnivåstigning og ekstreme vannstander.

Samtidig har vrakene som har dukket opp på jærstrendene som følge av erosjonen ført til økt fokus på den maritime kulturarven og skapt folketilstrømming og stort engasjement i lokalmiljøet, i media og blant politikere. Kunnskapsgrunnlaget om virkningene de ekstreme værforholdene har for skipsvrak utenfor kysten er imidlertid for dårlig. Også kunnskap om hvilke skadevirkninger kysterosjon har for helt lokale forhold under vann er mangelfull.

Stavanger maritime museum (Smm) ønsker ved å undersøke om vi kan spore en økt kysterosjon, og hvilke konsekvenser kysterosjonen har for våre maritime kulturminner, å gi svar på hvordan fremtiden ser ut for de unike jærstendene og de mange vrakene vi finner her. Metoden vil være å velge ut områder med kjente vrak, kartlegge områdene og prosessene rundt erosjonen her, og å studere de historiske forholdene for eksponering av vrakene.»

På Hå gamle prestegard blir det lunsj med stormsuppe på menyen. Under lunsjen vil skodespelar Frank Robert Andreassen fortelja sin versjon om forlis og vrakgods i ord og tonar.

Bilete: I.Aivazovskij Skipet Ingermanlands forlis ved Skagerak natten til 30. august 1842


Bli med på ein spanande busstur denne dagen. Bussen går frå parkeringsplassen på Hå gamle prestegard kl. 10 og er tilbake same stad ca. kl. 16.  
Pris kr 475 for busstur, føredrag og god lunsj på Hå gamle prestegard.
Påmelding: post.hgp@ha.kommune.no eller 51791660. Begrensa med plass så ikkje vent for lenge med å melda deg på.

Legg til hendinga i din kalender