Biletkunst

Kunstbutikken formidlar eit stort utval av eit stort utval av grafiske arbeider i ulike teknikkar, laga av norske og nordiske kunstnarar. 

Ta kontakt for meir informasjon.
Telefon 51791660 eller post.hgp@ha.kommune.no

Følg oss gjerne på Instagram:
Hå gamle prestegard - Art Shop (@hgp.shop) • Instagram-bilder og -videoer

Morten Abel

 

Jannik Abel

 

Stig Andresen

 

Åse Anda

 

Lucia Aragon

 

Marit Aanestad

 

Jan Baker

 

Ronny Bank

 

Kjell Bendiksen

 

Anne Haaland Bland 

 

Jonathan Bland

 

Ståle Blæsterdalen

 

Anette Borge

 

Frank Brunner

 

Annette Bryne

 

Ingvar Moi

Ved omsetning av kunst med salgspris over 2000 NOK skal det betales 5% kunstavgift i tillegg til salgssummen. Midlene brukes til finansiering av kunstproduksjon gjennom stipend, vederlag og tilskudd til kunstnere og kunstprosjekter i Norge. 

Kunstavgiften er lovpålagt og hjemlet i kunstavgiftsloven og åndsverklovens § 38c. Innkrevingen er et samarbeid mellom Bildende Kunstneres Hjelpefond og BONO.