Biletkunst

Kunstbutikken formidlar eit stort utval av eit stort utval av grafiske arbeider i ulike teknikkar, laga av norske og nordiske kunstnarar. 

Ta kontakt for meir informasjon.
Telefon 51791660 eller post.hgp@ha.kommune.no

Morten Abel

Jannik Abel

Marilyn Amatruda 

Åse Anda 

Jan Baker

Ronny Bank

Kjell Bendiksen

Åke Berg

Ruth Bersås

Per Inge Bjørlo

Håkon Bleken

Ståle Blæsterdalen 

Kristin Holm Dybvig

Liv Eiene

Roberto Ekholm

Kristian Finborud

Jan Olav Forberg

Håkon Gullvåg

Anne Kristin Hagesæther

 

Mattias Härenstam

Thomas Hestvold

Annette Kierulf

Caroline Kierulf

Tom Kosmo

Rino Larsen

Kjell Killi Olsen

Terje Risberg

Aurora Solberg 

Gunn Vottestad

Zdenka Rusova

 

Nico Widerberg

 

 

 

Ved omsetning av kunst med salgspris over 2000 NOK skal det betales 5% kunstavgift i tillegg til salgssummen. Midlene brukes til finansiering av kunstproduksjon gjennom stipend, vederlag og tilskudd til kunstnere og kunstprosjekter i Norge. 

Kunstavgiften er lovpålagt og hjemlet i kunstavgiftsloven og åndsverklovens § 38c. Innkrevingen er et samarbeid mellom Bildende Kunstneres Hjelpefond og BONO.