Innmelding i vennelaget

Me vil gjerne ha fleire medlemmar - meld deg inn her!

Du får 
- fri inngang til utstillingane heile året 
- informasjon tilsendt om utstillingar og arrangement 
- sosialt felleskap med mellom anna årleg kunstsafaritur
- høve til å bidra i frivillig arbeid for Hå gamle prestegard 

Medlemskontigent er 300 kroner pr år for hovudmedlem. Barn under 16 år i husstanden er inkludert i hovedmedlemmets kontigent. Familiemedlem kr 200.