Kulturvern

Kulturminna fortel oss noko om korleis menneska før oss har levd, og gir oss ei kjensle av identitet og kontinuitet i lokalsamfunnet. Ein kommune med mange og ulike kulturminne som vert haldne i god stand, tek også vare på eigenarten sin.

Hå kommune har mangfaldige og rike kulturtradisjonar, samt spennande spor etter busetnad frå steinalderen og fram til i dag. I tillegg til ulike kulturminne og museum har kommunen både fyr til leige og eige kunstgalleri med eit interessant program.

Kulturvernet i Hå kommune arbeider med vern, vedlikehald og brukstilpassing av kulturminne ut frå ei vurdering av desse som kulturhistoriske, sosiale, økonomiske, estetiske og antikvariske ressursar i dagens og framtidas samfunn.

Kontaktpersonar:

Ingunn Sirevåg Nord-Varhaug, leiar kulturvern
Telefon: 51 79 16 60
E-post: kulturvern@ha.kommune.no

Martin Worts, rådgivar
Telefon: 992 14 886
E-post: maw@ha.kommune.no 
 

Garden Bjelland i Hå kommune. I samband med utstillinga TID TIL Å VENTE med Elin Høyland på Hå gamle prestegard  - Klikk for stort bileteGarden Bjelland i Hå kommune. Elin Høyland