PILGRIMSVANDRING

søndag 18. august 2019 kl. 13:00

med 
Kjell Børge Tjemsland

Dagen startar med ei omvising i utstillinga REQUIEM DONA EIS på Hå gamle prestegard. Deretter vandrar me til den gamle mellomalderkyrkjegarden på Njærheim. Foredrag om endringane av dei kristne rituala i overgangen frå katolsk til luthersk kristendom. Vandringa  går så langs pilgrimsleden og til Obrestad fyr og avsluttast med eit måltid mat.På Obrestad fyr er det og høve til å gå inn i "Stille rom" som er i fyrbygnina. 

Pilgrimsvandringa er i samband med utstillinga DONA EIS REQUIEM - Gje dei kvile som opnar den 8. juni. 

Pris kr 200 inkl. mat. Påmelding: post.hgp@ha.kommune.no eller 51791660. 
Bilete er av steinkrossen ved Njærheim gamle kyrkjegard. Foto: Lisabet Risa

Støtta av Fritt Ord

Legg til hendinga i din kalender