Biletkunst

Kunstbutikken formidlar eit stort utval av eit stort utval av grafiske arbeider i ulike teknikkar, laga av norske og nordiske kunstnarar. 

Ta kontakt for meir informasjon.
Telefon 51791660 eller post.hgp@ha.kommune.no

Morten Abel

Jannik Abel

Marilyn Amatruda 

Cecile Anda

Åse Anda 

Stig Andresen 

Magne Austad

Jan Baker

Ronny Bank

Kjell Bendiksen

Åke Berg

Ruth Bersås

Lise Birkeland