Ledig 100 % fast stilling som Service- og publikumsansvarlig

fredag 2. desember 2022 kl. 12.00

Vil du arbeide med å synliggjøre og posisjonere
Hå gamle prestegard som regionens store kulturdestinasjon?

Søk her:      Søknadsfrist 23. desember. 

Har du bakgrunn fra og interesse for kunst, kultur og mat? Da er du kanskje den vi leter etter. Hå gamle prestegard har fra 1.3.2023 ledig en 100 % fast stilling som service- og publikumsansvarlig.
Som service- og publikumsansvarlig har du ansvar for resepsjon og kafe, utleie av lokalene på Hå gamle prestegard og Obrestad fyr og å utvikle og markedsføre nye og aktuelle tilbud til publikum.

Arbeidsoppgaver

Utvikle Hå gamle prestegard som arena for arrangementer, hente inn partnere til prosjekter og jobbe med å nå ut til nye publikumsgrupper.
Ansvar for innhold på nettsider, sosiale medier/digitale flater, og bidra til å synliggjøre prestegardens utstillinger, arrangement og aktiviteter.
Ansvar for utleie av lokaler på Hå gamle prestegard og Obrestad fyr, møter/seminarer, selskap, overnatting og bespisning for ulike grupper.
Videreutvikling av kafe og serveringstilbudet.
Ansvar for vaktplaner, opplæring og oppfølging av resepsjons- og kafeverter og ekstravakter.
Arbeid en helg per måned må påregnes.

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med høyere utdanning innen relevante fagområder, og erfaring med vertskapsrollen. Søker bør ha en bakgrunn fra arbeid med vaktplaner, kundebehandling, salg og ha gode språkkunnskaper, muntlig og skriftlig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Om anlegget

Hå gamle prestegard er en kunst og kulturinstitusjon i et tradisjonsrikt og vernet anlegg. Et møtested mellom samtid og lokalhistorie.

Anlegget, som er eid og driftet av Hå kommune, har utstillinger med norsk og internasjonal samtidskunst og egenproduserte kulturhistoriske utstillinger, formidlingssalg av kunst og kunsthåndverk, samt en kafe med fokus på lokale matvarer. Det blir arrangert konserter, foredrag, litteratur- og temakvelder.

Til driften av anlegget ligger også Obrestad fyr og kommunen sitt kulturvernarbeid, som en integrert del av virksomheten.

Hå gamle prestegard er ett av de mest besøkte utfartsstedene på Jæren. Området rundt prestegarden er landskapsvernområde og har en rik historie, som går 9000 år tilbake.

Attester og vitnemål
Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din.

Ansettelsesvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på 6 måneder og regler for flyttegodtgjørelse. 

Legg til hendinga i din kalender