Familiedag

søndag 30. august 2020 kl. 12.00

med aktiviteter for barn

Denne sundagen inviterer Hå gamle prestegard og Vennelaget til ein dag med aktivitetar både for barn og vaksne.

Dette kan du vera med på:

  • Lage flaskepost som du tek med deg heim
  • Forteljarstund frå gamal tid  
  • Lage steinalderbrød på bålpanne ute
  • Kjøpe grilla pølse ( Kr. 30)

Kl. 14 avsluttar me familiedagen på Strandgravfeltet der me får oppleva korleis dei spela for 3000 år sia. Klang av Oldtid spelar på bonselur slik dei gjorde i Bronsealdaren og syng eldgamle tonar.

Etterpå kan du vera med på arrangementet FRA STEINALDER TIL VIKINGTID
Program og påmelding, Sjå http://www.hagamleprestegard.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=1004&lang=11&MId1=4703

Dagen er gratis.
Du må registrera deg i resepsjonen på Hå gamle prestegard når du kjem og bestilla tid når du vil vera med på dei forskjellige aktivitetane.

Vennelaget i samarbeid med Hå gamle prestegard
Arrangementet er støtta av Rogaland Fylkeskommune.   

Legg til hendinga i din kalender