OM Å OVERSETJE BIBELEN ÅLEINE

onsdag 12. oktober 2022 kl. 19.00

Foredrag med
Kjell Arild Pollestad

Kjell Arild Pollestad tek oss med inn i ein bibelomsetjar sin verkstad i foredraget sitt. Det har teke fem år å omsetja heile Bibelen, og det finst mange måtar å gjera det på. Det gamle testamente er skrive på hebraisk, Det nye på gresk. Dei to språka er like ulike som norsk og arabisk. Dei eldste tekstane er 3000 år gamle. Pollestad har halde seg så nær originalteksten som mogleg. Mange av tekstane er poetisk forma, og Davids salmar vart sungne i templet i Jerusalem. I Pollestads omsetjing kan dei også syngjast på norsk; han vil demonstrera det i føredraget. Dessutan står det mykje rart i Bibelen. Me kan gleda oss til ein spanande kveld.

Inngangsbillett kr 150. 
Me opnar dørene kl. 18. Du kan sjå utstillingane før fordraget. Inngangsbillett er inkludert i prisen.

Kjøp billett: 

Legg til hendinga i din kalender