Onsdagsforedrag

onsdag 16. august 2017 kl. 19.00

INNOVASJON PÅ STAVANGER LUFTHAVN
med Ingvald Erga

«DEN BRUNE BIA – VÅRT MINSTE HUSDYR"
fortid, nåtid, fremtid.
med Anja Laupstad Vatland

 

INNOVASJON PÅ STAVANGER LUFTHAVN
med Ingvald Erga

Grøne, søte prosjekt på Sola flyplass. Avinor brukar honning som del av miljøovervåking til å testa luftkvalitet. Ingvald Erga, fagansvarleg ytre miljø delar erfaring frå fire sesonger med produksjon av «Just plain/plane Honey» på flyplassen og korleis dette passar inn i miljø- og innovasjonsarbeidet til Avinor

 

«DEN BRUNE BIA – VÅRT MINSTE HUSDYR
fortid, nåtid, fremtid.

med Anja Laupstad Vatland

For nkre tiår sidan blei det presentert som ein sensasjon at den gamle europeiske brune bia, (Apis mellifera mellifera L.) - den som hadde levert honning til vikinganes mjød – fortsatt var i levende live i Norge. Frå tidleg på 1970–tallet byrja ein av verdas mest anerkjendte biforskarar, østerrikaren Friedrich Rutner, å interessere seg for den norske restbestanden av brune bier. I Flekkefjord fant han eit miljø av birøktarar som hadde utvikla konsept for avl og næringsbirøkt på denne gamle rasen. I 1980 sendte birøktarlaga i Flekkefjord, Lund, Sokndal og Sirdal kommuner inn ein søknad til landbruksdepartementet om å få oppretta eit beskytta område for den brune bia. Det måtte forhindrast at biene blei ødelagt av import av andre fremavla biraser.
Anja Laupstad Vatland er engasjert i prosjektet «Smartbies» som arbeidar for å ta vare på den brune bia. Prosjektet er støtta av EU-midler.

Kr. 200 inkl. kveldsmat. Studentar og kunstnarar kr 120.
Påmelding: post.hgp@ha.kommune.no eller 51791660

 

Legg til hendinga i din kalender