Onsdagsforedrag: POLITIKK OG RELIGION I KUNSTEN

onsdag 6. juni 2018 kl. 19.00

med professor Ola Tjørhom

I foredraget denne kvelden tar Ola Tjørhom opp tema rundt den politisk radikale kunsten. Han stiller spørsmål om slik kunst er - eller kan være - god kunst. Tema belyses gjennom viktige strømninger i norsk kunsthistorie som «tendenskunsten», Sosialistisk kulturfront (med kunstnere som Anlie, von Hanno, Holtsmark, Fjell, Faaborg m. fleire), tresnittskolen før 2. verdenskrig, samt Gras-gruppa på 1970-tallet. Særlig i førkrigsperioden gikk «folkelighet» og radikal sosialistisk ideologi hånd i hånd. I foredraget trekker han også fram internasjonale kunstnere som preges av liknende innfallsvinkler.Tjørhom er opptatt av hvordan politisk og religiøst motivert kunst kan møtes, og vil gi eksempler på dette gjennom kveldens foredrag.

Tjørhom er dr. theol. fra Universitetet i Oslo og har hatt professorater i systematisk og økumenisk teologi i inn- og utland, sist på NTNU. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om kirkeforskning og kirkelig enhetsarbeid. Tjørhom har samla grafiske verk gjennom mange år som består av bilder av norske og internasjonale kunstnere. Samlingen er den største samlingen av høytrykk i landet. Denne samlingen donerte han til Haugesund Billedgalleri i 2008.

Foredraget er i forbindelse med utstillingen
AVTRYKK – grafikk mellom grafikk mellom kinesisk blokktrykk og dataprint som vises på Hå gamle prestegard i sommar. Fleire av verka i utstillingen er fra denne samlingen.

Pris kr 200 inkl. kveldsmat. Studentar og kunstnarar kr 120. Påmelding: post.hgp@ha.kommune.no eller 51791660

Legg til hendinga i din kalender