UTSTILLING: ANDREAS SIQUELAND

lørdag 26. mars 2022 kl. 14.00

26. mars - 29. mai 2022

Andreas Siqueland
CORALS, SPONGES AND EVIL SEAWEED
maleri / tekstiltrykk

 

 

The sea did not stop when it reached land. 

It continued to drift into my unconsciousness. 

From the desolate beach of driftwood and discarded rubble,

I walked into a long corridor on the ocean floor. 

The walls were filled with strange looking plants in all kinds of 

colors, shapes and sizes.

Corals and sponges were curiously peeking out from their hideaways.

Long strands of seaweed hovered above my head 

and seemed to be watching my every move. 

Like a sailor who has just reached shore, I continued my drunken walk.

Outside, organized sets of microscopic particles 

were floating back and forth with the shifting tide.

 

 

 

I Corals, Sponges and evil Seaweed blir publikum invitert inn i ei utstilling der maleri og trykk på lerret dannar veggene i utstillinga.

Montert i det nye fjoset følger installasjonen søylegangen i midten av rommet. Dette skaper eit rom i rommet som omsluttar oss.

Maleriet me går inn i er ei undervassverd som inneheld korallar, svampar og tare. På utsida ser me ein anna type havbotn bygd opp av flytande organiske og uorganiske element, sedimentert i mønster og lagvise avtrykk.

Siqueland er oppteken av korleis maleriet samspelar med kroppen og det kroppslege, korleis me som betraktar tek plass i den verda me ser. Men korleis lever me oss inn i ei verd me ikkje ser?

Siqueland har løyst dette ved å omdanna det underbevisste til eit fysisk rom som me kan gå inn i. Maleriet fungerer som ein «stedfortreder» – noko som har fullmakt til å gjere denne usynlege verda synleg.

Andreas Siqueland (f. 1973) bur og arbeider på Hadeland. Han er utdanna frå Haute École d'Art et de Design i Génève, Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og stipendiatprogrammet ved Kunstakademiet / Kunsthøgskolen i Oslo. Siqueland har mellom anna hatt separatutstillingar på Oppland Kunstsenter, Kunstnerforbundet, galleri LNM, Galleri F15, Regina Rex (New York), Trøndelag Senter for Samtidskunst, Kunstnernes Hus og Henie Onstad Kunstsenter. I tillegg til eigen praksis samarbeider Siqueland med Anders Kjellesvik i kunstnarduoen aiPotu.

Andreas Siqueland deltok på gruppeutstillinga høyTRYKK på Hå gamle prestegard i 2018. Eit av verka han deltok med var Sea Salt som bestod av nær 900 linotrykk av forenkla bølgje-former. Trykka var utført på mellomleggspapir og montert direkte på veggen. Havet er eit gjennomgangstema som Siqueland har teke opp fleire gonger dei siste åra.

Utstillinga er støtta av Regionale prosjektmidler for kunst og Queen Sonja Print Award / Artica.

 

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

 

Kritikk i Stavanger Aftenblad 28.03.22.
 

 

Legg til hendinga i din kalender