Utstilling: Mona Nordaas

lørdag 12. juni 2010 kl. 14.00

12. juni - 29. august 2010

Mona Nordaas
Fra sans og samling
installasjon 

I nye løa på Hå gamle prestegard syner Mona Nordaas ein av sine fantastiske installasjonar. Verket er ein del av kunstnaren sitt pågåande prosjekt som ho har kalla Fra kaos til kreasjon - synteser fra skuffer og skap. Nordaas er oppteken av gjenbruk og miljøvern, av natur og det å være menneske.

”Jeg liker å sette sammen enkeltelementer til en komposisjon som gir ny mening. Sette sammen forskjellige deler så de utgjør en sammenhengende helhet. Jeg finner det mye mer interessant å se slik på tingene enn å sette de opp mot hverandre i dualiteter, som godt og ondt, pent og stygt, rett og galt, humor og alvor”.

Installasjonen er satt saman av tusenvis av ting, minner og meiningar. Elementa er sortert etter farge og form og samanstilt til ei foreining som ”forteller noe om livets gang og tingenes tilstand”. 

Utstillinga er støtta av Norsk Kulturråd.

Installasjonsfoto. Gjenstander lagt i mønster etter form og farge. - Klikk for stort bilete
Installasjonsfoto. Gjenstander lagt i mønster etter form og farge. - Klikk for stort bilete
Installasjonsfoto. Gjenstander lagt i mønster etter form og farge. - Klikk for stort bilete
Installasjonsfoto. Gjenstander lagt i mønster etter form og farge. - Klikk for stort bilete
Installasjonsfoto. Gjenstander lagt i mønster etter form og farge. - Klikk for stort bilete
Installasjonsfoto. Gjenstander lagt i mønster etter form og farge. - Klikk for stort bilete
Installasjonsfoto. Gjenstander lagt i mønster etter form og farge. - Klikk for stort bilete
Installasjonsfoto. Gjenstander lagt i mønster etter form og farge. - Klikk for stort bilete
Installasjonsfoto. Gjenstander lagt i mønster etter form og farge. - Klikk for stort bilete
Installasjonsfoto. Gjenstander lagt i mønster etter form og farge. - Klikk for stort bilete
Installasjonsfoto. Gjenstander lagt i mønster etter form og farge. - Klikk for stort bilete
Installasjonsfoto. Gjenstander lagt i mønster etter form og farge. - Klikk for stort bilete
Installasjonsfoto. Gjenstander lagt i mønster etter form og farge. - Klikk for stort bilete
Gjester som studerer utstillinga. - Klikk for stort bilete

 

Legg til hendinga i din kalender