UTSTILLING: Birth & Death

lørdag 7. oktober 2017 kl. 14.00

Leni Dothan 
Foto / objekt

Israelske Leni D. Dothan er kunstnar og arkitekt, bosatt i London. Ho har studert korleis den vakre rennessansekunsten framstillar og sementerer eit  kvinnesyn i måten kvinna blir framstilt på i forhold til barnet, til mannen og til samfunnet. Gjennom video, foto og installasjon testar ho ut tankemønster, sosiale konvensjoner, religion og politiske strukturar.

Utstillinga opnar laurdag 7. oktober kl. 14.00.
Opning ved Karoline Kjesrud, Universitetet i Oslo.

Pressemelding:

Leni Dothan

BIRTH & DEATH

Leni Dothan (f. 1981) er en israelsk / jødisk kunstner og arkitekt som nå arbeider og bor i London. Hun er utdannet kunstner og arkitekt blant annet fra Bezalel Academy of Art & Design, Jerusalem og Slade School of Fine Art, UCL London. Hun holder på med sin PhD på Slade School of Fine Art. Hun ble nylig nominert som en av fem kandidater til Academy Now Shortlist http://www.academynow.org

Utstillingen på Hå gamle prestegard er Leni Dothans til nå største separatutstilling. At det er akkurat her, på en gammel prestegard er for henne en naturlig utvikling i kunstnerskapet. Hun har tidligere stilt ut i kirker i Storbrittannia. The Church of England har ønsket hennes provoserende utrykk velkommen, hvor hun setter spørsmål ved tro, kvinnesyn og gamle tradisjoner. Dothan utfordrer betrakteren og gir rom for nye diskurser og nye historier rundt kvinnerollen, morsrollen, tro og oppofrelse.

Det kjente temaet «Pieta» går også igjen i hennes kunst. Her ser hun hvordan kvinnerollen er sementert gjennom en ikonografi satt av mannlige kunstnere gjennom mannens blikk. Hun søker å danne en ny type ikoner på hvordan kvinnerollen og morsrollen står i relasjon til de andre rollene i samfunnet, gjennom en ung kvinnelig kunsterns blikk og erfaring.

I løpet av prosessen har utstillingen tatt form av et helhetlig konsept som inneholder elementer fra fotoserien SLEEPING MADONNA, arkitektur, objekter, video og et stedsspesifikt verk i landskap.

Utstillingen tar opp tema makt, religion, død og fødsel. Som kunstner med sterkt fokus på kunsthistorien, og som arkitekt, ønsker Dothan å bygge opp noen romlige og perseptive assosiasjoner for betrakteren i møte med hennes tematikk. Utstillingen blir bygget opp med konstruksjoner for å skape rom i rommet der hvert objekt, foto og video blir en integrert del av helheten.

Til utstillingen på Hå lager Dothan et stedsspesifikt verk, en installasjon ute i Jærlandskapet. Tittelen er «Nordic Eve» og er et foto som er printet på en hvit Carrara marmorstein. Bildet søker å fremstille en ny og lokal Eva. Her er ingen Adam, det er en selvstendig nordisk kvinne. Arbeidet blir stående i landskapet i utstillingsperioden.

 

Legg til hendinga i din kalender