Utstilling: Parabiose

lørdag 17. november 2018 kl. 14.00

Gruppeutstilling
Parabiose 
teikning / grafikk 

Johannes Høie, Tom S. Kosmo, Danny Larsen, Harald Lien, Sverre Malling, Gry Hege Rinaldo, Tanja Thorjussen

Hå gamle prestegard inviterte i 2017 sju kunstnarar som i hovudsak brukar teikning si uttrykksform og som delar eit fellesskap i tematikk og stemning. Med tittelen Parabiose som referanse har kunstnarane sett på samhandlinga mellom dyr, mellom menneske og dyr og mellom menneske og natur. Parabiose kan vera samhandling, men og ofte samansmelting. Ordet parabiose kjem frå gresk og betyr å «leve på utsida». Para betyr ved sida av eller på utsida. Bios er liv.

Felles for alle kunstnarane er at dei arbeider figurativt med natur, menneske og dyr med teikning og/eller grafikk. Somme av kunstnarane arbeider nær det naturlege, andre går inn på det mørke i menneskesinnet eller arbeider fabulerande der menneske og dyr får nye roller eller byter om på rollene. Somme er dystre, somme humoristiske, somme skildrar røynda som ho er.  

 

Omgrepet parabiose har blitt nytta i samband med forsking, til dømes på diabetes eller på dyr på laboratorium der innvollar har blitt kopla saman på kryss av individ.


Frå naturen kjenner me omgrepet frå organismar som lever tett på/saman med andre planter og dyr.  Til dømes deling av reir der to ulike artar som bur saman. 


Kvar går grensa mellom samhandling og samansmelting?

Kvar går grensa mellom samhandling og snylting?


Er forholda til gjensidig nytte?

 

Johannes Høie (f. 1981) Oslo
Utdannet ved bl.a Oslo Tegne- og maleskole, Kunstakademiet i Bergen, Kunsthochschule Berlin og Statens Kunstakademi i Oslo. Høie tegner ofte i store formater og hatt flere utstillinger i både inn- og utland.

Høie kombinerer ofte gamle tegneteknikker med moderne virkemidler. Han tegner gjerne rett på vegg, eller bruker andre materialer som tekstil. Tegningene hans er rike på referanser, og inspirasjon henter han fra blant annet folklore, svartmetall og kunsthistorien.


Tom S. Kosmo (f. 1975) Bergen
Utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen. Arbeidene hans er kjøpt inn av bl.a. Nasjonalmuseet, Bergen Kunstmuseum, Norsk Kritikerlag, Grieg Foundation og Nordnorsk Kunstmuseum. Kosmo har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland.

De siste årene har Kosmo jobbet frem en installasjonsform rundt de papirbaserte arbeidene sine, som også inkluderer veggtegning og treskulpturer. Kosmos produksjon baserer seg ofte på naturstudier, der han ser på hvordan kunstens eldgamle relasjon til natur krasjlander inn i miljøkrisens tid.


Danny Larsen (f. 1981) Krokkleiva
Selvlært kunstner.  Har deltatt på flere separat- og gruppeutstillinger, blant annet på  Underdog Gallery London, Galleri Kollekt, Oslo og Trooping the colors, RedHouse Originals, Harrogate, England. Larsen er innkjøpt av blant annet Norges Bank og Riders Hotel - Laax, Sveits. Han har gjort flere utsmykninger for Maaemo.

Utgangspunktet for Larsen i denne utstillingen er at natur og menneske ikke i utgangspunktet lever sammen. Vi lever ved siden av hverandre, vi må rydde unna nok skog for å gjøre det levelig, helt til naturen tar over igjen og vi til slutt ender opp i samme kretsløp. Alt går i sirkel, og der vi drar nytte av naturen i et øyeblikk så drar naturen nytte av oss i det neste.
 

Harald Lien (f. 1966) Bodø
Utdannet ved Oslo tegne- og maleskole. Lien har hatt separatutstilling på bl.a Galleri A, Tegnerforbundet og Bodø kunstforening, samt deltatt på flere gruppeutstillinger.

Motivmessig har bildene et mørkt, drømmeaktig og absurd preg. En tilbakevendende motivkrets har vært konstruerte interiører befolket av dyr, spesielt hunder, og ulike planter og utvekster. Grunntonen er dyster og avventende.  Teknikken Lien anvender er kulltegninger, ofte på grunnet MDF-plate som fikseres og slipes i flere omganger.


Sverre Malling (f. 1977) Oslo
Utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Institutt for Farge i Oslo og ved Einar Granum Kunstskole i Oslo. Malling har hatt separatutstillinger mellom annet ved Kunstnerforbundet, Galleri Haaken og Lillehammer Kunstmuseum. Han deltok på Høstutstillingen som 18-åring, og har vært med på en rekke gruppeutstillinger blant annet i New York, London og Berlin. Han er innkjøpt av Nasjonalmuseet, Sørlandets Kunstmuseum og Nordnorsk Kunstmuseum.

Malling arbeider med et figurativt formspråk. Han legger vekt på håndverket, der fantasien og det sublime blir fremhevet i motiver med referanser til blant annet kunsthistorien, eventyrsjangeren og 60-tallets bohemske og psykedeliske livsstil. Malling jobber med tema som utenforskap og identitetsproblematikk.

 

Gry Hege Rinaldo (f.1974) Sandnes
Utdannet ved Kunstskolen i Rogaland og Slade School of Fine Art, University College of London. Innkjøpt av blant andre Den Danske Bank og Stavanger Kunstmuseum/Norsk kulturråd. Hun har hatt flere separatutstillinger, blant annet på Galleri NB (DK), Galleri Gann, Hå gamle prestegard, Tegnerforbundet, Haugesund Billedgalleri og University College of London.

Gry Hege Rinaldo bruker menneskekroppen og menneskers sårbarhet som tema i sine arbeid. De seneste årene har hun bragt inn naturen, men tegningene preges fremdeles av en underliggende psykologisk tilnærming.


Tanja Thorjussen (f. 1970) Oslo
Utdannet ved KHIB i Bergen og Parsons The New School i New York. Thorjussen har vist sine arbeider i USA, Island, Hellas og Colombia og senest ved St Petersburg Museum of Avant-garde. I Norge ved Tegnerforbundet, Kjerringøy Land Art Biennale, Visningsrommet USF, Studio 17, Østlandsutstillingen og Bryne Kunstforening.

Thorjussen  jobber i hovedsak med tegning på papir, men også med land-art, performance og litografi.  I sitt kunstneriske virke utforsker hun det liminale og spirituelle i vår samtid som også har en tilknytning til natur, økologi og biologi.

 

Utstillinga står til 20. januar 2019.

 

Legg til hendinga i din kalender